Covalus

Sygnalizacja w Rosji


Nie jestem omnibusem a i mój rosyjski nieco kuleje. Gdyby, ktoś miał coś do dodania w w/w temacie lub poprawienia mnie-zapraszam. Adres email na stronie głównej.
Semafory na rosyjskich kolejach dzielą się na:
-wjazdowe- dają pozwolenie lub zakaz wjazdu na stacje, pokazują sygnał na następnym semaforze; na liniach głównych stosuje się semafory wjazdowe czterostawne z piątym światłem sygnału zastępczego które sygnalizują wjazd na tor główny zasadniczy, oraz na tory główne dodatkowe z zatrzymaniem, a także przebieg bez zatrzymania po torze zasadniczym. Gdy jest kilka grup torów przyjazdowych albo większa liczba torów przyjazdowych, wówczas semafor wjazdowy uzupełnia się wskaźnikiem pokazującym świecącymi się lampkami numer toru przyjazdowego lub oznaczenie grupy torów. Semafory wjazdowe ustawiane są nie bliżej niż w odległości 15 m albo od ostrza pierwszej zwrotnicy, albo od ukresu pierwszej zwrotnicy przejeżdżanej z ostrza. Jeżeli przewidziane jest wykonywanie manewrów z wyciąganiem składów w kierunku semafora wjazdowego, można go odsunąć od pierwszej zwrotnicy jednak nie dalej niż 400m
-drogowskazowe- dają pozwolenie lub zakaz przejazdu z jednego rejonu stacji na drugi;
-wyjazdowe-dają pozwolenie wyjazdu pociągu ze stacji na szlak; Semafory wyjazdowe i drogowskazowe trzystawne ustawiane są w przypadku zaopatrzenia szlaków w urządzenia blokady samoczynnej, a dwustawne półsamoczynnej. Przy wyprawianiu pociagów w kilku kierunkach instaluje się na semaforach wyjazdowych wskaźniki kierunkowe /białe lampki/ a gdy jest to semafor grupowy /zielone/
-blokowe-dają pozwolenie lub zakaz wjazdu pociągu na następny blok.
-osłonowe- dla oznaczenia miejsc niebezpiecznych, skrzyżowań na jednym poziomie z torami tramwajowymi, trakcją trolejbusową, mostów zwodzonych.
-przejazdowe- strzegące ruchu na przejazdach.
-tarcze ostrzegawcze- pokazujące sygnał na semaforze poprzedzającym
-powtarzacze- powtarzające sygnał na semaforze;
-sygnalizacja kabinowa- przekazujące sytuacje ze szlaku do wewnątrz lokomotywy, w tym sygnały na semaforach zewnętrznych.
-manewrowe- pokazujące sygnały dla taboru manewrującego.
-semafory górki rozrządowej.
Ze względu na budowę semafory dzielimy na słupowe, karłowate, ustawione na wysięgnikach i mostach.
Rodzaje semaforów ze względu na układ komór i budowę:
Układ komór Przeznaczenie
Rozmiar: 2900 bajtów tarcza manewrowa
Rozmiar: 3096 bajtów tarcza ostrzegawcza
Rozmiar: 3119 bajtów semafor odstępowy
Rozmiar: 3976 bajtów semafor odstępowy
z warunkowym zezwalającym sygnałem jazdy.
Rozmiar: 3746 bajtów wskaźnik świetlny
Rozmiar: 3506 bajtów tarcza manewrowa świetlna
Rozmiar: 3578 bajtów tarcza manewrowa świetlna
Rozmiar: 3425 bajtów tarcza osłonna
/u nas semafor zaporowy dawna tarcza zaporowa/
Rozmiar: 3601 bajtów semafor osłonny
Rozmiar: 3825 bajtów semafor wyjazdowy na linię z blokadą samoczynną
Rozmiar: 3598 bajtów semafor wyjazdowy na linię z blokadą półsamoczynną
Rozmiar: 5944 bajtów semafor wyjazdowy ze wskazaniem kierunku
Rozmiar: 5943 bajtów semafor wyjazdowy ze wskazaniem kierunku
Rozmiar: 6223 bajtów Semafor wyjazdowy na szlak
z blokadą samoczynną /grupowy/
ze wskaźnikiem toru odjazdowego.
Rozmiar: 6262 bajtów Semafor wyjazdowy na szlak
z blokadą półsamoczynną /grupowy/
ze wskaźnikiem toru odjazdowego.
Rozmiar: 5324 bajtów semafor wyjazdowy
na szlak z blokadą samoczynną
połączony z tarczą manewrową.
Rozmiar: 5121 bajtów semafor wyjazdowy
na szlak z blokadą półsamoczynną
połączony z tarczą manewrową.
Rozmiar: 5688 bajtów semafor wyjazdowy albo drogowskazowy
Rozmiar: 5514 bajtów Semafor drogowskazowy
na torach głównych dodatkowych
Rozmiar: 5582 bajtów Semafor wyjazdowy
z sygnałem zastępczym
Rozmiar: 5271 bajtów Semafor wjazdowy
na stację z sygnałem zastępczym
Rozmiar: 5664 bajtów Semafor wjazdowy
ze wskaźnikiem grupy torów przyjazdowych
i sygnałem zastępczym
Rozmiar: 5661 bajtów Semafor wjazdowy
ze wskaźnikiem grupy torów przyjazdowych
i sygnałem zastępczym
Rozmiar: 5770 bajtów Semafor wyjazdowy grupowy
ze wskaźnikiem toru odjazdowego
połączony z tarczą manewrową osłonną
Rozmiar: 5799 bajtów Semafor wyjazdowy grupowy
ze wskaźnikiem toru odjazdowego
połączony z tarczą manewrową
Rozmiar: 6523 bajtów Semafor wyjazdowy grupowy
ze wskaźnikiem toru odjazdowego
i kierunkiem wyjazdu
połączony z tarczą manewrową osłonną
Rozmiar: 6523 bajtów Semafor wyjazdowy grupowy
ze wskaźnikiem toru odjazdowego
i kierunkiem wyjazdu połączony z tarczą manewrową
Rozmiar: 4304 bajtów tarcza manewrowa świetlna dwustronna
Rozmiar: 4804 bajtów Tarcza manewrowa świetlna
gdy manewry odbywają się do tej tarczy
Rozmiar: 3253 bajtów tarcza manewrowa świetlna
Rozmiar: 2997 bajtów tarcza manewrowa świetlna dla toru przyjazdowego
Rozmiar: 3444 bajtów tarcza manewrowa świetlna osłonna
Rozmiar: 3620 bajtów tarcza manewrowa dla toru przyjazdowego
Rozmiar: 3910 bajtów semafor wyjazdowy z toru głównego dodatkowego
na szlak z blokadą samoczynną.
Rozmiar: 5232 bajtów semafor wyjazdowy
z toru głównego dodatkowego
na szlak z blokadą półsamoczynną.
Rozmiar: 3964 bajtów semafor wyjazdowy z toru głównego dodatkowego
na szlak z blokadą półsamoczynną
połączony z tarczą manewrową
Rozmiar: 6027 bajtów semafor wyjazdowy z toru głównego dodatkowego
na szlak z blokadą samoczynną
połączony z tarczą manewrową
Rozmiar: 6391 bajtów semafor wyjazdowy z toru głównego dodatkowego
na szlak z blokadą samoczynną
połączony z tarczą manewrową
Rozmiar: 7326 bajtów semafor wyjazdowy
z toru głównego dodatkowego na szlak
z blokadą półsamoczynną
połączony z tarczą manewrową
Rozmiar: 5926 bajtów Semafor wyjazdowy z toru głównego dodatkowego
połączony z tarczą manewrową
/dla dwóch kierunków/
Rozmiar: 6424 bajtów tarcza manewrowa świetlna
gdy manewry odbywają się do tej tarczy
Rozmiar: 6371 bajtów tarcza manewrowa pośrednia
Rozmiar: 7727 bajtów wyjazdowy w dwóch kierunkach /z toru głównego i gł. dodatkowego/
Rozmiar: 7393 bajtów Wyjazdowy na linię z blokadą samoczynną
połączony z tarczą manewrową
/z toru głównego i gł. dodatkowego/
lub drogowskazowy
przy braku drogi hamowania do wyjazdowego
/z toru głównego zasadniczego/
Rozmiar: 7625 bajtów Wyjazdowy na linię z blokadą półsamoczynną
połączony z tarczą manewrową
/z toru głównego i gł. dodatkowego/
istnieje możliwość przebudowy na blokadę samoczynną.
Rozmiar: 8322 bajtów wyjazdowy w dwóch kierunkach
/z toru głównego i gł. dodatkowego/
połączony z tarczą manewrową
Rozmiar: 7751 bajtów Wyjazdowy na linię z blokadą samoczynną
połączony z tarczą manewrową
i wskaźnikiem świetlnym
/z toru głównego i gł. dodatkowego/
Rozmiar: 7837 bajtów Wyjazdowy na linię z blokadą samoczynną
połączony z tarczą manewrową i wskaźnikiem świetlnym
/z toru głównego i gł. dodatkowego/
Możliwość przebudowy na samoczynną
Rozmiar: 8049 bajtów Wyjazdowy do stacji pośredniej lub drogowskazowy
Rozmiar: 7839 bajtów Wjazdowy na stację końcową czołową lub drogowskazowy
Rozmiar: 8587 bajtów Wjazdowy dla stacji pośredniej ze wskaźnikiem świetlnym
lub drogowskazowy ze wskaźnikiem świetlnym
Rozmiar: 8340 bajtów Wjazdowy na stację końcową czołową
lub drogowskazowy ze wskaźnikiem świetlnym
Rozmiar: 5729 bajtów tarcza manewrowa
Rozmiar: 6197 bajtów semafor wyjazdowy
z toru głównego dodatkowego
przy blokadzie samoczynnej
Rozmiar: 5773 bajtów semafor wyjazdowy
z toru głównego dodatkowego
przy blokadzie półsamoczynnej
Rozmiar: 5754 bajtów tarcza manewrowa
pośrednia
Rozmiar: 5508 bajtów semafor wyjazdowy
na linię z blokadą półsamoczynną
połączony z tarczą manewrową
Rozmiar: 7712 bajtów semafor wyjazdowy
na linię z blokadą samoczynną
połączony z tarczą manewrową
Rozmiar: 8063 bajtów semafor wyjazdowy
dla dwóch kierunków
Rozmiar: 8063 bajtów semafor wyjazdowy
z toru głównego dodatkowego
dla dwóch kierunków
połączony z tarczą manewrową


Wszystkie semafory stacyjne oznaczane są pojedynczymi literami np. wjazdowy nieparzysty N parzysty P Przy kilku podjeściach stosuje się oznaczenia wieloliterowe np. PA dla wjazdu z A PB dla wjazdu z B. Wyjazdowe semafory nieparzyste oznaczone są literami N1 i N3 (dla wyjazdów z toru 1 i 3) natomiast semafory parzyste literami P2 i P4. Tarcze manewrowe oznacza się literą M i numerem kolejnym /stan na 1952 rok/
Rozmiar: 28564 bajtów


Semafory wjazdowe
Semafory wjazdowe mogą dawać następujące sygnały:
a)jedna zielona latarnia- przejazd przez stację po torze głównym, następny semafor wyświetla sygnał zezwalający na jazdę
b)jedna żółta migająca latarnia- wjazd na stację ze zwiększoną uwagą następny semafor nakazuje zmniejszenie prędkości.
c)dwie żółte latarnie; górna migająca- wjazd na stację ze zmniejszoną prędkością, przejazd po torze dodatkowym (na zboczenie); następny semafor wyjazdowy/marszrutowy pokazuje sygnał zezwalający na jazdę;
d)dwie żółte latarnie- wjazd na stację ze zmniejszoną prędkością, jazda na zboczenie; semafor wyjazdowy pokazuje sygnał stój.
e)jedna czerwona latarnia- sygnał zakazujący wjazdu na stacje.
f) druga od góry zielona latarnia migającą; dolna żółta uzupełniona zielonym pasem- semafory te mają zastosowanie, gdy przejazd przez stację przebiega po rozjazdach o skosach 1/18, a przebieg ustawiony jest na zboczenie i pociąg przejeżdża po torze dodatkowym (nie głównym). Wjazd może się odbyć z prędkością nie większą niż 80 km/h. Następny semafor (marszrutowy i wyjazdowy) nakazuje jazdę z prędkością nie większą niż 80 km/h.
g) dwie żółte latarnie, górna migająca uzupełnione zielonym pasem- wjazd z prędkością nie większą niż 80 km/h, jazda na zboczenie (rozjazd 1/18), następny semafor nakazuje zmniejszenie prędkości (rozjazd o skosie 1/9 lub 1/11).
h)dwie żółte latarnie uzupełnione zielonym pasem- wjazd na zboczenie z prędkością nie większą niż 60 km/h, następny semafor nie zezwala na jazdę.
i)jedna zielona migająca latarnia- wjazd po torze głównym, następny semafor nakazuje zmniejszenie szybkości do 60 km/h.
j) trzy żółte latarnie- wjazd z prędkością nie większą niż 20 km/h. Semafor marszrutowy nie zezwala na jazdę. Przegląd możliwych obrazów sygnałowych na semaforach wjazdowych i związanych z tymi sygnałami sytuacji ruchowych.

a)sygnał semafora wjazdowego pozwala na przejazd przez stację po torach głównych bez zmieniania szybkości, jednocześnie semafor wyjazdowy podaje sygnał ostrzegawczy związany z sygnałem na następnym semaforze.
b)sygnał semafora wjazdowego pozwala na wjazd na stację po torze głównym, semafor marszrutowy nakazuje zmniejszenie szybkości i przygotowanie się do zatrzymania w związku z następnym sygnałem stój podawanym przez semafor wyjazdowy.

Sytuacja kiedy semafor wjazdowy nakazuje zwiększoną uwagę przy wjeździe na stacje, gdyż następny semafor bez względu na rodzaj nakazuje zmniejszenie prędkości.

Sytuacja w której semafor wjazdowy zezwala na wjazd na stacje, jednocześnie informuje o sygnale stój na następnym semaforze.

Semafor wjazdowy zezwala na wjazd na stacje, nakazując zmniejszenie prędkości, gdyż przebieg ustawiony jest na zboczenie, jednocześnie informuje o tym, że semafor wyjazdowy zezwala na jazdę.

Semafor wjazdowy nakazuje zmniejszenie prędkości, przebieg jest ustawiony na zboczenie, jednocześnie następnym sygnałem jest sygnał stój.

W sytuacji kiedy na semaforze wjazdowym pali się czerwony sygnał (trzecia latarnia od góry) wjazd na stację jest zabroniony.
Jeśli na stacji stosowane są rozjazdy o skosie 1/18 pociągi mogą stosować większe prędkości przejazdu. Semafor wjazdowy jest uzupełniony o zielony pas. Jeśli na stacji ustawiony jest przebieg po torze dodatkowym, a rozjazdy mają skos 1/18 pociąg nie powinien przekraczać szybkości 80 km/h dopóki nie opuści stacji.

Semafor wjazdowy, oprócz wskazania jazdy na zboczenie z prędkością 80 km/h, może poinformować, że kolejny sygnalizator nakazuje znaczniejsze zmniejszenie prędkości. Drugi przebieg na zboczenie odbywać się będzie po rozjazdach o mniejszym skosie.

Wjazd na stacje może czasami odbywać się z prędkością 60 km/h ze względu na to, że następny sygnalizator nie zezwala na jazdę.

Informacja o następnym sygnale nakazującym zmniejszenie prędkości do 60km/h wygląda następująco. (przebieg po torze głównym).

Zmniejszenie prędkości do 20 km/h nakazuje sygnalizator z trzema latarniami żółtymi.


Sygnał zastępczy
Stosowany na analogicznych zasadach jak u nas. Jedna migająca biała latarnia. Można minąć semafor z prędkością 20 km/h.

Semafory wyjazdowe
Działają na podobnej zasadzie jak semafory wjazdowe. Ich obrazy sygnałowe to:
a) jedna zielona latarnia- wyjazd ze stacji dozwolony z największą prędkością, w przodzie dwa odstępy wolne.
b)jedna żółta latarnia - wyjazd ze stacji dozwolony, następny semafor nie zezwala na jazdę.
c)dwie żółte latarnie- jedna z nich miga- wyjazd ze stacji ze zmniejszoną prędkością- jazda na zboczenie następny semafor zezwala na jazdę
d)dwie żółte latarnie- wyjazd ze stacji (lub okręgu stacyjnego) dozwolony ze zmniejszoną prędkością, za semaforem jazda na zboczenie, następny semafor nie zezwala na jazdę.

e)jedna czerwona latarnia- stój
f)jedna zielona migająca latarnia, jedna żółta uzupełniona zielonym pasem. Pozwala na wyjazd ze stacji z prędkością 80 km/h mimo, że za stacją będzie jazda na zboczenie. Następny semafor zezwala na jazdę. Stosowany przy rozjazdach o skosie 1/18.
g)dwie żółte latarnie uzupełnione zielonym pasem- sens sygnału taki jak wyżej, tylko następny semafor nie zezwala na jazdę.

Jeżeli wyjazdowym semaforem jest semafor automatycznej blokady liniowej, wtedy u dołu sygnalizatora świeci się pojedynczy biały sygnał. Obrazy jakie możemy zobaczyć to:
a) Jeden zielony (u góry) i jeden biały sygnał wyjazd dozwolony, z przodu dwa (lub więcej) odstępy blokowe wolne.
b) Jedna żółta latarnia i biała- wyjazd dozwolony z przodu tylko jeden odstęp wolny.
c) czerwony sygnał- stój wyjazd zabroniony.
e) dwa zielone sygnały wyjazd dozwolony:
- przy automatycznej blokadzie -dwa odstępy blokowe wolne,
- a przy półautomatycznej- szlak wolny do następnej stacji.
f) jedna żółta migająca latarnia i biały sygnał- wyjazd dozwolony z prędkością 40 km/h, jazda po torze niewłaściwym.
g)jeden biały sygnał- sygnał zastępczy- wyjazd na rozkaz blokada wygaszona.

Semafory marszrutowe /drogowskazowe/
Sygnały na tych semaforach są analogiczne do semaforów wjazdowych. Semafory te strzegą przejazdu z jednego okręgu stacji na drugi.

Blokada liniowa
1) Trzynastawna- analogicznie jak u nas
2) Czteronastawna:
a) jedna zielona latarnia- w przodzie trzy lub więcej odstępów wolnych.
b)jedna żółta jedna zielona latarnia - w przodzie dwa odstępy wolne
c)jedna żółta latarnia- następny semafor nie zezwala na jazdę
d) czerwona latarnia- stój
inne:
jeśli semafory blokady liniowej pełnią funkcje tarczy ostrzegawczej mogą wyświetlać sygnały:
a) jedna żółta latarnia migająca- semafor wjazdowy nakazuje zmniejszenie prędkości.
b) jedna zielona migająca latarnia- semafor wjazdowy nakazuje zmniejszenie prędkości do 80 km/h

Przy blokadzie półautomatycznej dwunastawnej wyświetlane są dwa sygnały: a) jedna czerwona latarnia- stój
b)jedna zielona latarnia - można jechać do następnej stacji
Jeśli na semaforze blokady jest umieszczona odblaskowa litera T (trójnastawnej i czteronastawnej) to pociąg towarowy może minąć taki semafor pokazujący sygnał stój z prędkością 20km/h.

Semafory przejazdowe
Ich głowica ma kształt rombu (kopniętego kwadratu) i możliwe są do uzyskania następujące obrazy sygnałowe:
a) jeden zielony sygnał- można minąć przejazd z największą prędkością. b) jeden żółty sygnał- zbliżanie z gotowością do zatrzymania się. Następny semafor przejazdowy nie zezwala na jazdę
c)czerwony sygnał -wjazd na osłaniany przejazd zabroniony.
d)semafor wygaszony- nie ma znaczenia jako sygnał.

Sygnalizacja kabinowa
(blokada automatyczna)
W Rosji istnieje sygnalizacja kabinowa zawiadamiająca maszynistę o sygnale na następnym semaforze.
Rodzaje obrazów sygnałowych widocznych w lokomotywie:
a) pierwsza od góry zielona lampka- semafor do którego się zbliżasz pokazuje zezwolenie na jazdę. Przed tobą przynajmniej dwa odstępy blokowe wolne.
b)druga od góry żółta lampka- semafor pokazuje jedno lub dwa żółte światła.
c) pół żółtej-półczerwonej lampki- zbliżasz się do semafora z czerwonym światłem.
d)czerwona lampka- minąłeś semafor z czerwonym światłem.
e)biała lampka- urządzenie wyłączone- przejdź na obserwacje wzrokową.
Możliwe są też wskazania dla innych semaforów- patrz schemat.

semafory unieważnione oznaczamy takim samym jak u nas białym krzyżem (w31).

Sygnały ograniczenia prędkości.
a) zbliżasz się do oznaczonego niebezpiecznego miejsca.
b) koniec obszaru niebezpiecznego

inne ograniczenia:
a)zamknięcie toru

za żółtą tablicą powinny znajdować się spłonki.
b) początek (a) i koniec miejsca niebezpiecznego (b).
Ustawiane 50 m przed miejscem niebezpiecznym i 50 m za miejscem niebezpiecznym.

c) miejsce robót torowych.

Ręczne sygnały
a) stój
Dzień- czerwona chorągiewka lub inny przedmiot w tym kolorze w wysuniętej dłoni. Noc- czerwona latarnia skierowana światłem do nadjeżdżającego pociągu. W razie braku przedmiotów o czerwonym kolorze- można w dzień zataczać krąg dłonią w kierunku nadjeżdżającego pociągu, a w nocy białą latarnia.

b) Żółta chorągiewka lub inny przedmiot skierowany do nadjeżdżającego pociągu. W nocy białe światło poruszane po łuku w górę i w dół.
-Zbliżasz się do miejsca niebezpiecznego- o ile nie posiadasz innych rozkazów zmniejsz szybkość do 25 km/h

c)sygnały przy próbie hamulca:
a) zahamować- maszynista odpowiada jednym krótkim gwizdkiem i przystępuje do hamowania. (a)
b) odhamować- maszynista odpowiada dwoma krótkimi gwizdkami i przystępuje do odhamowania (b)
W nocy dłoń zastępuje biała latarnia.

Sygnały do odjazdu pociągu są analogiczne jak u nas. Jeśli wskazujący stoi przy zwrotniku i ma uniesiony żółty pręt oznacza to że zwrotnica ustawiona jest do jazdy na wprost. W nocy pręt zastępuje biała latarnia zwrócona do pociągu. Jeżeli w wyciągniętej dłoni w bok znajduje się żółta chorągiew a pokazujący stoi przy zwrotniku zwrotnica jest ustawiona do jazdy w bok. W nocy ten sam sygnał obrazuje żółta latarnia.

Semafor Grupowy
Jeżeli semafor stosowany jest jako grupowy to wraz z ukazaniem się zielonego światła pod semaforem zapala się tabliczka oznaczająca numer toru z którego jest dozwolony wyjazd. Jest ona w postaci skośnych kropek lub tablicy cyfrowej zielonej. Przy wyjazdach w wielu kierunkach może pojawić się biały wskaźnik kierunku.

Sygnały na zwrotnicach
a) jazda na wprost
b) w bok
c) w bok- nocny

Sygnały na zwrotnicach krzyżowych Anglikach
Na rosyjskich kolejach obrazy są podawane przez dwa zwrotniki. W nocy dodatkowo na szerokiej części zwrotnika jest zapalane żółte światło.

Zwrotnice starszego typu

Sygnały zamknięcia toru

Kozioł oporowy jest oznaczany takim samym sygnałem jak wykolejnica na torze. Jeśli chodzi o żuraw wodny to ramię w poprzek toru lub w nocy czerwona latarnia zabraniają przejazdu.

Ręczne urządzenie zajetości odstepu
Wśród przedziwnych wynalazków rosyjskich kolei jest ręczne urządzenie zajętości szlaku. Jest po prostu wyłącznik na słupie obok toru. Maszynista zatrzymuje pociąg i włącza go. Na tablicy ukazuje się, że odstęp jest zajęty. Następny wyłącznik wyłączy to ustrojstwo.

Sygnały na liniach zeeletryfikowanych.
Możliwość wystąpienia przeszkód na trakcji. Będą one oznakowane na masztach trakcyjnych lub semaforach świetlnych.

Opuścić pantograf

Skrzyżowania z gazociągami lub naftociągami. Miejsca niebezpieczne- nafta, gaz.

Uwaga odcinek dzielony (izolator, odcinek sekcyjny)- przygotuj się do opuszczenia pantografu!

Koniec odcinka dzielonego (izolatora, odcinka sekcyjnego). Podnieść pantograf! Pojedynczy dla lokomotywy, podwójny dla zespołu trakcyjnego lub trakcji wielokrotnej.

Oznakowanie izolatora sekcyjnego:

Inne wskaźniki.
Na stacjach możemy spotkać biało czarne słupki w widłach zwrotnicy- są to oznaczenia ukresu. Oprócz nich możemy zobaczyć białą tablicę z napisem Granica stacji- tą właśnie granicę wyznaczającą. Tablicami z napisem - zatrzymanie pierwszego wagonu lub zatrzymanie lokomotywy oznaczamy miejsca zatrzymania tych części składu.

Wyłączyć prąd.
Na odcinkach izolowanych jeśli istnieje potrzeba wyłączenia prądu stosuje się następujące wskaźniki:

Pojedynczy wskaźnik włącz prąd oznacza polecenie dla elektrowozu, podwójny dla elektrycznych zespołów trakcyjnych lub trakcji wielokrotnej.
Oznakowanie odcinka:

Tymczasowe znaki dla pojazdów elektrycznych
Stosuje je się podczas robót na szlaku.
a)przygotować się do opuszczenia pantografu
b)opuścić pantograf
c)podnieść pantograf
d)ręczny sygnał -opuścić pantograf.

Oznakowanie odcinka:

Znaki dla pługa odśnieżnego
a) przygotuj się do poniesienia noży,
b) podnieś noże,
c) opuść noże
gdy dwie przeszkody są blisko siebie wskaźnik b) umieszcza się na słupku dwukrotnie.

Sygnały dla manewrów Jeśli chodzi o tarcze manewrowe to sygnały na nich są analogiczne jak u nas. Białe światło zezwala na manewry a niebieskie nie. Istnieją natomiast górkowe semafory, które nie różnią się niczym od zwyczajnych, poza tym, że występują na górkach manewrowych. Sygnały podawane przez nie to:
a) jeden zielony sygnał- pozwolenie na zepchnięcie wagonów z górki;
b) jeden żółty sygnał- pozwolenie na zepchnięcie wagonów z górki z umiarkowana prędkością;
c)jeden żółty i zielony sygnał- pozwolenie na zepchnięcie wagonów z górki- zmniejsz odstępy między nimi.
d)czerwony sygnał- górka zamknięta.
Gdy ukazuje się literka H jako zestaw białych lampek pod czerwonym sygnałem oznacza to- że należy wstrzymać ruch na górce, jest wyjazd lub wjazd wagonów ze szlaku.
Ręczne sygnały manewrowe to:
-dzienny gdy w ręku trzymamy żółtą chorągiewkę, nocny biała latarnia
a) lokomotywą w przód
b) lokomotywą w tył
c) docisnąć
d)stój

Sygnały na taborze Oznaczenie czoła pociągu w dzień- brak sygnału, w nocy trójkąt.
Czoło składu jadącego po torze niewłaściwym- lewa lampa biała, prawa czerwona. W nocy trójkąt którego prawy róg stanowi lampa czerwona. Oznaczenie czoła pociągu jadącego wagonami do przodu- pojedyncza biała lampa, po torze niewłaściwym dodatkowo czerwona chorągiewka. W nocy chorągiewkę zastępuje czerwone światło. Koniec pociągu towarowego- pojedyncza czerwona lampa, osobowego trzy lampy, w tym dwie od zewnętrznej strony szlaku. Pług śnieżny trójkąt z żółtymi lampami przy podstawie.
Tekst i rysunki Covalus